Blog

Hier vind je nieuws over muziek en art.

https://www.engelen.com/

Prachtige schilderijen zoals het vroeger was, echt nostalgie.

Beautiful paintings as it used to be, real nostalgia.

Leon Engelen was born in 1943 in Bree (Belgium). He grew up in the middle of a then untouched nature with beautiful farms. Although Leon was creative, he did not excel in painting. But unconsciously he took in his surroundings. Gradually he gained vision and matured so that he can now revive the remnants of his youth in his paintings.

Leon Engelen werd in 1943 in Bree (België) geboren. Hij groeide op te midden van een toen nog ongerepte natuur waarin prachtige boerderijtjes stonden. Hoewel Leon creatief was, blonk hij wat schilderen betreft niet uit. Maar onbewust nam hij zijn omgeving in zich op. Geleidelijk aan kreeg hij visie en werd hij rijper zodat hij de overblijfselen van zijn jeugd nu kan doen herleven in zijn schilderijen.


Atelier 2

______________________________________________
https://janholart.nl
https://janholart.nl
In 2021 is hij gaan tekenen en bleek daar een latent talent voor te hebben. Hij is volkomen autodidactisch, verfijnd zijn techniek en gevoel voor perspectief, lichtinval en schaduwen met iedere tekening en tekent elke dag met heel veel plezier. Hij geniet ook van de vaak lovende reviews en reacties die hij krijgt op zijn tekeningen en hoopt hier dan ook nog vele jaren mee door te kunnen gaan.Door persoonlijke omstandigheden is hij jammer genoeg steeds meer aan huis gebonden maar het tekenen blijkt een goede uitlaatklep en zeer plezierig tijdverdrijf voor hem te zijn.Wij wensen iedereen veel plezier bij het bezoeken van deze website. En met iedere tekening of schilderij dat u koopt steunt u zijn bestaan en financiert u zijn hobby, dagbesteding, zijn liefde voor het creëren en de creatie van steeds mooiere en betere tekeningen.

In 2021 he started drawing and turned out to have a latent talent for it. Completely self-taught, he refines his technique and sense of perspective, light and shadows with each drawing and draws with great pleasure every day. He also enjoys the often laudatory reviews and reactions he receives on his drawings and hopes to continue doing so for many years to come. very enjoyable pastime for him. We wish everyone a lot of fun visiting this website. And with every drawing or painting you buy you support his existence and finance his hobby, daytime activities, his love for creating and the creation of ever more beautiful and better drawings.

Dat was genieten, een prachtig orgel.